Integratieve psychotherapie

Integratieve psychotherapie is een vorm van kortdurende psychotherapie. Kort wil zeggen dat normaliter 8 a 15 sessies voldoende is om het gewenste doel te bereiken. Deze therapie overstijgt en combineert technieken uit verschillende stromingen binnen de psychotherapie. De meest bekende zijn: psychoanalyse, gedragstherapie, cognitieve-gedragstherapie, existentiële therapie, Gestalt therapie, systeemtherapie, hypnotherapie, EMDR. De mens functioneert als een eenheid van lichaam, emoties, denken, voelen, gedrag, sociale en spirituele kanten. Het evenwicht van dit complexe geheel kan gemakkelijk uit balans raken. Bijvoorbeeld door stress, ziekte, overbelasting of onopgeloste conflicten. Ieder mens beschikt echter over een natuurlijk vermogen tot verandering, heelwording en groei. Integratieve psychotherapie begeleidt en ondersteunt in dit proces. Het activeert het genezingsproces op bewust en onbewust niveau. Tijdens alle sessies wordt stilgestaan bij wat u denkt, doet, en voelt.

Binnen de therapie wordt gebruik gemaakt van een effectieve overstijgende therapeutische techniek, waarbij alle dimensies van de mens worden betrokken. De therapie heeft als uitgangspunt dat de cliënt de oplossing voor zijn/ haar probleem al in zich draagt en zelf een actieve rol inneemt tijdens het traject. Hierbij wordt de client ondersteund, gehoord, uitgedaagd en geactiveerd door de therapeut.

Contact