Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij gebruik wordt gemaakt hypnose of trance, oftewel naar binnen gerichte aandacht. Veel van onze problemen zitten zo diep geworteld dat erover praten niet altijd voldoende oplost. Naast het gesprek op bewust niveau kan daardoor ook op onbewust niveau gewerkt worden. Via hypnotherapie krijg je gemakkelijker toegang tot je eigen onbewuste, waar je oorzaken kunt opsporen en direct oplossingen kunt vinden. Het kan gaan om een herbeleven, verkennen en verwerken van vroegere situaties om nieuwe mogelijkheden te krijgen in het hier en nu.

Hypnotische trance is een andere bewustzijnstoestand dan in het dagelijkse leven, maar wel een heel natuurlijke. Het is te vergelijken met dagdromen, geconcentreerd lezen van een boek of met meditatie. Door deze naar binnen gerichte aandacht kan je lichaam zich helemaal ontspannen en ben je vrij van hinderlijke gedachten. Hierdoor kun je je helemaal concentreren op jezelf om te voelen wat er werkelijk van binnen speelt. Van dit natuurlijke verschijnsel, de geconcentreerde aandacht, maakt de hypnotherapeut gebruik. Hypnotherapie is een verbale therapie waarbij trance gericht benut wordt voor een groot aantal verschillende doeleinden. Onder deskundige begeleiding krijg je meer inzicht in en controle over onbewuste reacties. Daardoor kunnen vermogens als het stimuleren van genezende processen in het lichaam, het goed omgaan met emoties en het gebruik van lichamelijke en geestelijke capaciteiten beter worden aangesproken.

Een hypnotherapeut behandelt niet de klacht maar de oorzaak. Daarom vindt eerst een uitvoerig gesprek plaats waarbij de cliënt de therapeut alle voor de therapie belangrijke informatie geeft.

Er wordt naar aanleiding van de hulpvraag een therapeutische doelstelling geformuleerd.

Daarna wordt de opbouw van de therapie besproken. De therapie is er op gericht dat je onder begeleiding van de therapeut de hypnotische trance leert te gebruiken om de gestelde doelen te bereiken. Hierbij kan de therapeut gebruik maken van verschillende technieken waarvan de meest bekende regressie- en reïncarnatietherapie zijn.

Hypnotherapie wordt gebruikt binnen de kortdurende therapievormen Heel vaak is er al na enkele sessies een grote verbetering te merken. Bij bepaalde geïsoleerde problemen kan soms volstaan worden met één of enkele sessies.

Vaak is er al na enkele sessies een grote verbetering merkbaar. Het één en ander is mede afhankelijk van hoe diep de klacht is geworteld.

Contact