Kosten/vergoedingen

Tarieven en vergoedingen

De kosten per consult van een uur voor particulieren bedragen per 1 januari 2013 € 95. Bij een consult aan huis (beperkt mogelijk) wordt reistijd en reiskosten doorberekend. Voor consulten in de avonduren (na 19.00 uur) geldt een toeslag van 25%.

Sessies worden vergoed door de meeste zorgverzekeraars via de aanvullende verzekering. Vanaf 2014 worden de sessies niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Of ook uw zorgverzekering (een deel van) de kosten vergoedt, kunt u navragen bij uw zorgverzekering. Veel verzekeraars vergoeden maximaal € 45 per dag. U kunt desgewenst kiezen voor een half consult.

U dient contant te betalen; de factuur ontvangt u nadien, zodat u zelf de kosten kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Voor het meest recente overzicht voor vergoedingen door zorgverzekeraars, klik hier.

Een afspraak voor een sessie kan tot 24 uur van tevoren kosteloos afgezegd worden (uitsluitend telefonisch; je/u kunt altijd een bericht inspreken). Bij afzeggen van de afspraak binnen 24 uur of niet verschijnen, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Contact