kopfoto home

Voor een uitgebreidere uitleg over onze therapiëen kunt hieronder op een van de therapiëen drukken.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen 'verwerken' deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; 'flashbacks') en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een 'post traumatische stress-stoornis' (PTSS).

Ofschoon PTSS nog steeds als het primaire indicatiegebied voor EMDR wordt beschouwd hebben de ervaringen met de toepassing van deze behandelmethode de afgelopen jaren laten zien dat het mogelijk is een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is om u  te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Hoe ziet een EMDR-sessie eruit?
De therapeut gaat samen met u op zoek naar de (meest) traumatische ervaring en vraagt u om aan de traumatische gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus (koptelefoon waarbij geluiden afwisselend rechts en links worden aangeboden). Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut vraagt u dan wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten, beelden, gevoelens en lichamelijke sensaties op gang. Na iedere set verandert er iets. Na afloop van de sessie is het traumatische beeld veelal veranderd in een neutraal beeld.

In de meeste gevallen is het voldoende om 1 of enkele sessies EMDR te doen om het gewenste resultaat te bereiken.

Hypnotherapie

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij gebruik wordt gemaakt hypnose of trance, oftewel naar binnen gerichte aandacht. Veel van onze problemen zitten zo diep geworteld dat erover praten niet altijd voldoende oplost. Naast het gesprek op bewust niveau kan daardoor ook op onbewust niveau gewerkt worden. Via hypnotherapie krijg je gemakkelijker toegang tot je eigen onbewuste, waar je oorzaken kunt opsporen en direct oplossingen kunt vinden. Het kan gaan om een herbeleven, verkennen en verwerken van vroegere situaties om nieuwe mogelijkheden te krijgen in het hier en nu.

Hypnotische trance is een andere bewustzijnstoestand dan in het dagelijkse leven, maar wel een heel natuurlijke. Het is te vergelijken met dagdromen, geconcentreerd lezen van een boek of met meditatie. Door deze naar binnen gerichte aandacht kan je lichaam zich helemaal ontspannen en ben je vrij van hinderlijke gedachten. Hierdoor kun je je helemaal concentreren op jezelf om te voelen wat er werkelijk van binnen speelt. Van dit natuurlijke verschijnsel, de geconcentreerde aandacht, maakt de hypnotherapeut gebruik. Hypnotherapie is een verbale therapie waarbij trance gericht benut wordt voor een groot aantal verschillende doeleinden. Onder deskundige begeleiding krijg je meer inzicht in en controle over onbewuste reacties. Daardoor kunnen vermogens als het stimuleren van genezende processen in het lichaam, het goed omgaan met emoties en het gebruik van lichamelijke en geestelijke capaciteiten beter worden aangesproken.

Een hypnotherapeut behandelt niet de klacht maar de oorzaak. Daarom vindt eerst een uitvoerig gesprek plaats waarbij de cliënt de therapeut alle voor de therapie belangrijke informatie geeft.

Er wordt naar aanleiding van de hulpvraag een therapeutische doelstelling geformuleerd.

Daarna wordt de opbouw van de therapie besproken. De therapie is er op gericht dat je onder begeleiding van de therapeut de hypnotische trance leert te gebruiken om de gestelde doelen te bereiken. Hierbij kan de therapeut gebruik maken van verschillende technieken waarvan de meest bekende regressie- en reïncarnatietherapie zijn.

Hypnotherapie wordt gebruikt binnen de kortdurende therapievormen  Heel vaak is er al na enkele sessies een grote verbetering te merken. Bij bepaalde geïsoleerde problemen kan soms volstaan worden met één of enkele sessies. 

Vaak is er al na enkele sessies een grote verbetering merkbaar. Het één en ander is mede afhankelijk van hoe diep de klacht is geworteld.

Integratieve psychotherapie

Integratieve psychotherapie is een vorm van kortdurende psychotherapie. Kort wil zeggen dat normaliter 8 a 15 sessies voldoende is om het gewenste doel te bereiken. Deze therapie overstijgt en combineert technieken uit verschillende stromingen binnen de psychotherapie. De meest bekende zijn: psychoanalyse, gedragstherapie, cognitieve-gedragstherapie, existentiële therapie, Gestalt therapie, systeemtherapie, hypnotherapie, EMDR.

De mens functioneert als een eenheid van lichaam, emoties, denken, voelen, gedrag, sociale en spirituele kanten. Het evenwicht van dit complexe geheel kan gemakkelijk uit balans raken. Bijvoorbeeld door stress, ziekte, overbelasting of onopgeloste conflicten.

Ieder mens beschikt echter over een natuurlijk vermogen tot verandering, heelwording en groei. Integratieve psychotherapie begeleidt en ondersteunt in dit proces. Het activeert het genezingsproces op bewust en onbewust niveau. Tijdens alle sessies wordt stilgestaan bij wat u denkt, doet, en voelt.

Binnen de therapie wordt gebruik gemaakt van de meest effectieve psychotherapeutische technieken uit verschillende behandelmodellen (cognitief/gedragsmatig, psychodynamisch, humanistisch, systemisch en transpersoonlijk). De therapie heeft als uitgangspunt dat de cliënt de oplossing voor zijn/ haar probleem al in zich draagt en zelf een actieve rol inneemt tijdens het traject. Hierbij wordt de client ondersteund, gehoord, uitgedaagd en geactiveerd door de therapeut.

Personal coaching

De rol van de coach is de persoon te helpen tot inzicht te komen.
Zoals Michaelangelo ooit heeft gezegd:

“Ik vorm niet de steen om tot een beeld, ik bevrijd het beeld dat in de steen zit opgesloten”.

Impliciet geeft dit aan dat u alles in zich heeft, maar dat u op dit moment in deze context even niet in staat is zijn eigen beeld te onthullen. Tijdelijk hebt u een Michaelangelo nodig, die u begeleidt in het bevrijden van uw beeld. Kortom: het antwoord zit in u zélf.

Indien u succesvol bent in uw leven, bent u gelukkig. Succesvol zijn heeft voor iedereen een andere betekenis. Wat het ook is, het gaat er om wat ú wilt. Elk werk en elk doel is het waard om succesvol in te zijn. Als je je prettig voelt in je werk, kun je groeien als mens. Dan maak je gebruik van je creativiteit, wordt je werk je hobby of uitdaging en kost het je geen energie maar gééft het je energie!

Tijdens een coachingstraject (meestal maximaal 10 sessies) krijg je (meer) inzicht in jezelf, in je gedrag, je houding ten opzichte van anderen, je drijfveren enzovoort. 

Doelstelling is om  weer de regie over je eigen leven te hervinden en je je eigen kracht weer kunt ervaren.

Je wordt gestimuleerd om nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, zodat je leert om effectiever om te gaan met wat er vanuit je omgeving op je afkomt. 

Voorbeelden van coachingsvragen zijn:

 • Wat heb ik nodig om beter te functioneren?

 • Wat belemmert me in mijn werk of dagelijks functioneren?

 • Welke (nieuwe) vaardigheden heb ik nodig om mijn persoonlijke

  effectiviteit te verbeteren en hoe ontwikkel ik die?

 • Hoe kan ik leren om “nee” te zeggen en mijn grenzen te bewaken?

 • Wat maakt dat ik altijd zo zenuwachtig ben voor een functionerings- gesprek en hoe kan ik daar mee omgaan?

 • Hoe kan ik efficiënter met mijn (werk)tijd om gaan?

 • Waar ben ik goed in? Wat past echt bij me?

 • Hoe vind ik een goede balans tussen werk en privé?

 • Hoe maak ik een werkbaar persoonlijk ontwikkelingsplan?

Prikkelbaar Darm Syndroom (PDS)

PDS is de afkorting van Prikkelbaar Darm Syndroom, ook wel bekend als spastische darm of irritable bowel syndrome.

Deze in Engeland ontwikkelde behandeling is op dit moment de enige bekende behandeling voor het Prikelbare Darm Syndroom. Deze behandeling leidt in meer dan 80% van de gevallen tot significante verbetering. 

Veel mensen hebben wel ’s last van darmproblemen. Iedereen kent het verschijnsel wel om vaker naar het toilet te moeten voor een examen of bij een belangrijke gebeurtenis. Er zijn echter ook mensen die voortdurend overgevoelige darmen hebben. Dit kan leiden tot verstrekkende psychosociale gevolgen zoals verlies van zelfvertrouwen. Darmproblemen kunnen mensen belemmeren in hun dagelijkse functioneren. Voor sommige mensen wordt het zelfs moeilijk om hun werk te blijven doen.

Het kenmerkende van het Prikkelbare Darm Syndroom is dat organisch alles in orde blijkt te zijn zodat er geen medische oorzaak is aan te wijzen. Klachten kunnen zijn: obstipatie, diarree, krampen, pijnen, winderigheid, opgezette buik of voortdurende aandrang. Het gevolg hiervan kan zijn gevoelens van neerslachtigheid, vermoeidheid of onzekerheid. Heel vervelende klachten die vaak leiden tot stress terwijl stress de darmen weer negatief beïnvloedt. Zo komen mensen met PDS vaak in een vicieuze cirkel terecht.

Hoewel er krampwerende en kalmerende middelen, pijnstillers, bulkvormende stoffen en dergelijke worden voorgeschreven, blijkt: een probaat middel is niet op de markt. Wel is gebleken dat een dieet de klachten soms positief kan beïnvloeden, bijvoorbeeld door vezelrijk te eten. Een heel andere manier om uw darmproblemen aan te pakken is hypnotherapie.

Methode
In Engeland werkt prof. dr Peter J. Whorwell van het Academisch Ziekenhuis in Manchester al jarenlang met hypnotherapie bij darmproblemen. Zo werden door hem in 1984 al uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd over het effect van hypnotherapie bij PDS. Bij het overgrote deel van de behandelde cliënten verdwenen de klachten volledig, een kleine groep ervaarde aanzienlijke verbeteringen en bij een nog kleinere groep bleef verbetering uit.

De behandeling
Tijdens de behandelingen wordt aandacht besteed aan pijnreductie, stressvermindering, voedingspatroon en het opbouwen van meer zelfvertrouwen en assertiviteit. Ook wordt gewerkt aan het verhelpen van ongemakken als krampen, obstipatie, winderigheid, borrelende- en opgezette buik en toiletaandrang. De behandeling bestaat uit psychotherapeutische gesprekken en hypnotherapeutische methoden. Zoals we al aangaven worden ook lichamelijke oefeningen geleerd om bijvoorbeeld krampen te verminderen, winderigheid tegen te gaan of meer ontspanning te bereiken.

Matty de Vries is aangesloten bij de samenwerkende PDS-therapeuten, 
zie www.pds-therapeuten.nl voor meer informatie.